Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand door Maestria-Finefood

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Identificatie van de verkoper

Maestria-finefood SRL, rue van Volxemstraat 499 à 1190 Forest, BTW BE 0730 589 350,
RPR Brussel
Tel. : +32 (0)472 627 645
E-mail : info@maestria-finefood.com

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand door Maestria-Finefood aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Maestria-Finefood kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.
Maestria-Finefood is uitsluitend actief in België. Wij kunnen je bestelling enkel aanvaarden als het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naargelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.
De catalogus met producten en hun omschrijving die op maestria-finefood.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.
Maestria-Finefood behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Maestria-Finefood weigeren uit te voeren.
Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Maestria-Finefood besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.
In geval van overmacht kan Maestria-Finefood haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks
dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
De leveringskosten staan duidelijk vermeld op onze site en op het besteloverzicht voor betaling.

6. Betaling

De klant kan betalen met de volgende betaalkaarten: Visa, Mastercard, Maestria-Finefood Mastercard, American Express, Bancontact.

7. Levering

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.
In geval van afwezigheid op de overeengekomen datum of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de klant, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Hetzelfde geldt als de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt.
In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons per mail of per telefoon (zie artikel 1).
Voor sommige grote toestellen is een bestelling ‘Click&Collect’ mogelijk. Dit staat duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.
Levering van kleine toestellen
De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier (enkel op gelijkvloers).
In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.
Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een bericht zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Als het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Maestria-Finefood zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.
Bij Click&Collect wordt de klant telefonisch, via mail of per sms op de hoogte gebracht zodra het toestel beschikbaar is. Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Behoudens anders overeengekomen, wordt de bestelling geannuleerd als de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 7 dagen. De door de klant betaalde som wordt vervolgens binnen de 30 dagen terugbetaald.
Een bestelling via ‘Click&Collect zonder voorschot’ blijft 3 werkdagen geldig.

8. Leveringstermijn

Voor artikelen die op moment van bestelling voorradig zijn en zonder anders aangegeven op de site is de levering 72 uur. Maestria-finefood zal contact opnemen met de klant om een leverdatum/tijd af te spreken.
Maestria-Finefood is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet- levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9. Herroepingsrecht

CDeze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.
De klant mag zijn bestelling annuleren ten laatste de dag voordien van de levering door contact te nemen met Maestria-finefood.Maestria-finefood betaald terug in de 14 dagen.
Voor bederfelijke producten is de 14 dagen herroepingsrecht niet van toepassing.

10. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail, back-up,…).

11. Eventuele klachten en geschillen

Voor elk eventueel probleem kan de klant rechtstreeks contact opnemen met Maestria(zie art 1). Maestria zal er alles aan doen om een bevredigend oplossing voor de klant te vingen.
Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese
Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/04/2020.

thermoplongeur Maestria
Uw sous-vide stick gratis vanaf 100€ producten aankoop !*

* 1200W sous-vide stick ter waarde van 99€ voor elke bestelling vanaf 100€ (Buiten sous-vide stick / Aanbod geldig zolang de voorraad strekt / 1 sous-vide stick per familie)

Gratis levering vanaf 69€ aankoop


Tevreden of geld terug

CONTACT

Maestria fine food BV
Info@maestria-finefood.com
Phone : 0472 627 645
TVA BE 0730.589.350

NEWSLETTER

© Maestria 2020 | design by i-logics

VOORKEUREN

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. U kunt hier uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van bepaalde soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring met onze website en de diensten die we u kunnen bieden.

Klik om de trackingcode van Google Analytics in of uit te schakelen.
Klik om Google Fonts in / uit te schakelen.
Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Stel uw privacyvoorkeuren in en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.